Výsledky vyhľadávania

  1. SZARKOVÁ, Miroslava. Funkcie vnútropodnikovej komunikácie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Cranium, 2005. ISSN 1336-1732, december 2005, roč. 4, č. 4, s. 107-111.
    článok

    článok

  2. SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Kreativita v manažmente. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 109 s. ISBN 80-225-1796-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
  3. SZARKOVÁ, Miroslava. Komunikácia v manažmente. Bratislava : Ekonóm, 2002. 197 s. ISBN 80-225-1585-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  4. PORVAZNÍK, Ján. Celostný manažment : piliere kompetentnosti v riadení. Bratislava : SPRINT vfra, 1999. 493 s. Nová ekonómia. ISBN 80-88848-36-9. [Počet ex. : 14, z toho voľných 13, prezenčne 1]