Výsledky vyhľadávania

 1. NEUBAUEROVÁ, Erika - ŠVARC, Juraj - DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia finančného systému územnej samosprávy v kontexte hospodárskej krízy. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 284-293.
  článok

  článok


 2. OCHOTNICKÝ, Pavol - ČAMBALOVÁ, Andrea - KÁČER, Marek. Poistenie v nezamestnanosti a hospodársky cyklus SR. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 294-305.
  článok

  článok


 3. PALOVIČOVÁ, Barbora. Fiškálna decentralizácia v SR a jej vplyv na posilnenie postavenia územných samospráv. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 313-317.
  článok

  článok


 4. PÉLIOVÁ, Jana. Využívanie ukazovateľa regionálny HDP na obyvateľa na meranie rozdielov v rozvoji regiónov. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 328-332.
  článok

  článok


 5. POLÁČIKOVÁ, Zuzana. Financovanie politiky zamestnanosti v SR a porovnanie s EÚ27. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 333-337.
  článok

  článok


 6. POLONYOVÁ, Simona. Verejné výdavky na vzdelávanie v podmienkach znalostnej ekonomiky. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 338-343.
  článok

  článok


 7. RABATINOVÁ, Marcela. Konečná spotreba domácností v SR a meranie dopadov DPH na spotrebu. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 344-349.
  článok

  článok


 8. ROMANČÍKOVÁ, Eva - MIKÓCZIOVÁ, Jana. Prístupy k riadeniu environmentálnych rizík v globalizačnom procese. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 350-359.
  článok

  článok


 9. SCHULTZOVÁ, Anna. Konkurencieschopnosť ekonomiky so zameraním na zamestnanosť, offshoring a outsourcing. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 371-376.
  článok

  článok


 10. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Proces harmonizácie účtovníctva v Európe. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 386-393.
  článok

  článok