Výsledky vyhľadávania

 1. BEŇOVÁ, Elena - DUBROVINA, Vera. Finance of higher education institutions in Poland and Slovakia. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 64-72.
  článok

  článok


 2. SIVÁK, Rudolf. Niektoré poznámky k hospodárskej kríze. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2.
  článok

  článok


 3. BUČEK, Milan - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia - KOVÁČ, Urban. Prístupy k meraniu regionálnej konvergencie. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 82-89.
  článok

  článok


 4. DRUGDOVÁ, Barbora. K aktuálnym otázkam komerčného poistenia podnikateľov a poistenia podnikateľských rizík. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 137-144.
  článok

  článok


 5. JANČÍKOVÁ, Eva. Eliminácia rizika v medzinárodnom obchode vhodne zvolenou platobnou podmienkou. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 159-168.
  článok

  článok


 6. LITTVOVÁ, Zuzana. Dopady vývoja kultúry ľudskej spoločnosti na poisťovníctvo. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 227-233.
  článok

  článok


 7. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Pôsobenie daní na podnikateľské subjekty na Slovensku. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 405-410. VEGA 1/4642/07.
  článok

  článok


 8. ALEXY, Martin. Využitie ekonometrického modelu na skúmanie determinantov ratingu vybraných krajín. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 11-19.
  článok

  článok


 9. BAŠOVÁ, Alena. Analýza liberalizačných procesov energetického trhu v EÚ a jej vplyv na prirodzené monopoly. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 42-47.
  článok

  článok


 10. BELANOVÁ, Katarína. Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 48-53.
  článok

  článok