Výsledky vyhľadávania

  1. MAJTÁNOVÁ, Anna. [Finančná matematika investičných projektov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 145-146. Recenzia na: Finančná matematika investičných projektov / Ľudovít Pinda. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-319-8.
    článok

    článok

  2. SAKÁLOVÁ, Katarína. Finančná matematika investičných projektov. In Quark : magazín o vede a technike. - Bratislava : Vydavateľstvo Perfekt, a.s., 2010. ISSN 1335-4000, 2010, roč. 16, č. 6, s. 46. Recenzia na: Finančná matematika investičných projektov / Ľudovít Pinda. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-319-8.
    článok

    článok