Výsledky vyhľadávania

  1. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 347 s. Nová ekonómia. ISBN 978-80-89085-79-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 12, prezenčne 1]
  2. ŠLOSÁROVÁ, Anna et al. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006. 478 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-070-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]