Výsledky vyhľadávania

  1. FIFEKOVÁ, Elena. Problémy vývoja obchodnej bilancie SR. In Problémy vývoja obchodnej a platobnej bilancie SR : zborník referátov z medzinárodného seminára : Bratislava, 7. 11. 1996. - Bratislava : KON-PRESS, 1997. ISBN 80-85413-34-5, s. 32-35.
    článok

    článok

  2. HONTYOVÁ, Kajetána. Začleňovanie Slovenska do Európskej únie. In Transformácia ekonomiky Slovenskej republiky a jej zapojenie do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1996. ISBN 80-225-0890-X, s. 19-28.
    článok

    článok