Výsledky vyhľadávania

  1. ŠKORVAGOVÁ, Simona - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Perspektívy vývoja medzinárodného marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 311 s. VEGA 1/4562/07. ISBN 978-80-225-2562-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
  2. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Corporate identity II : (vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie corporate identity). 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 282 s. V publikácii je uvedené meno autora Ľubomír Pavelka. ISBN 978-80-225-2336-3. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]