Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURICOVÁ, Radoslava - DUČAI, Martin. Podnikové financie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2009. ISSN 1336-9105, 2009, roč. 4, č. 3, s. 4-11. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112771/casopis 3-09.pdf>
  článok

  článok

 2. MORAVČÍK, Oto. Podpora marginalizovaných skupín v spoločnosti. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2009. ISSN 1336-9105, 2009, roč. 4, č. 3, s.13-21. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112771/casopis 3-09.pdf>
  článok

  článok

 3. BUCHOVÁ, Jarmila. Politisches system in der Slowakei - 1. Teil. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2009. ISSN 1336-9105, 2009, roč. 4, č. 3, s. 24-29. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112771/casopis 3-09.pdf>
  článok

  článok