Výsledky vyhľadávania

  1. RABATINOVÁ, Marcela. Nevyhnutnosť revízie pravidiel odpisovania na účely spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov korporácií. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, June 2009, roč. 2, č. 2, s. 98-108. VEGA 1/4642/07.
    článok

    článok


  2. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikateľské prostredie na Slovensku - regionálne rozdiely pri podnikaní. In Veda a výskum pre prax : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2617-3, s. 83-92. VEGA 1/0330/08.
    článok

    článok