Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana. Trendy využívania informačných a komunikačných technológií v cestovnom ruchu. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 10-15.
  článok

  článok

 2. HALADOVÁ, Martina. Sociálna ekonomika v podmienkach Slovenskej republiky. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 16-20.
  článok

  článok

 3. KITA, Jaroslav - KONŠTIAK, Pavol - KITA, Pavol. K niektorým aspektom predaja a obchodného rokovania na trhu výrobnej sféry. Aut. Pavol Kita. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 27-35.
  článok

  článok

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie vzdelávanie ako súčasť kvalifikačnej a osobnostnej pripravenosti ľudských zdrojov. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 42-53.
  článok

  článok

 5. KUBIČKOVÁ, Viera. Inovácie v službách v krajinách EÚ. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 36-41. VEGA 1/0449/08.
  článok

  článok

 6. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Ekonomické vzťahy a súvislosti vývoja MSP na Slovensku - rok po vstupe Slovenska do eurozóny 2010. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 60-82.
  článok

  článok

 7. MICHÁLKOVÁ, Anna. Úspešnosť regionálnych partnerstiev v cestovnom ruchu. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 54-59. VEGA 1/0449/08.
  článok

  článok