Výsledky vyhľadávania

 1. FURMANN, Radovan. Digitálny podnik - inovatívne riešenia pre vás. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 3-5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114216/PaI_2010_02.pdf>
  článok

  článok


 2. MAČUŠ, Peter. AGV systémy pri zvyšovaní produktivity v priemyselných podnikoch. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 6-7. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114216/PaI_2010_02.pdf>
  článok

  článok


 3. HULÍN, Milan - ČERGEOVÁ, zuzana. Projekt SAFEPLACE - návrh konceptu montážneho pracoviska. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114216/PaI_2010_02.pdf>
  článok

  článok


 4. BOTKA, Milan - PORUBÄN, Michal. Tvoríme vyvážený ťah. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 22-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114216/PaI_2010_02.pdf>
  článok

  článok


 5. MAJCHRÁK, Marián - JANOVČÍK, Michal - KLACKOVÁ, Martina. Cezhraničná Poľsko-Slovenská inovačná a technologická sieť. Aut. Martina Klacková. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 25-26. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114216/PaI_2010_02.pdf>
  článok

  článok


 6. GRZNÁR, Patrik - GREGOR, Milan. Návrh modelu zlepšovania podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 16-19. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114216/PaI_2010_02.pdf>
  článok

  článok