Výsledky vyhľadávania

 1. MAZÁK, Michal - KABÁT, Martin. Aktuálne trendy udržania pracovných miest v období globálnej krízy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 2. MIHALIK, Jozef. Budovanie sociálneho štátu na báze orientovaného trhového hospodárstva v rámci "sociálnej Európy" je pre Slovensko lepším variantom v porovnaní s inými modelmi. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 3. HABÁNIK, Jozef. Celoživotné vzdelávanie a trh práce v parametroch konvergenčného scenára rastu. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 4. DAZA ARAMAYO, Lurdes Gabriela. Dopady světové hospodářske krize na nové trendy na trhu práce v Latinské Americe. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 5. JUHÁSZ, Attila. Metódy merania a hodnotenia výkonnosti dôchodkových správcovských spoločností podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS). In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 6. ĽAPINOVÁ, Erika. Nerovnosť príjmového rozdelenia na Slovensku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 7. HANGONI, Tomáš. Nezamestnanosť rómskeho etnika. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 8. KORIMOVÁ, Gabriela - URAMOVÁ, Mária - JAKAB, Katarína. Nová sociálna politika ako výzva globalizácie. Aut. Katarína Jakab. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 9. KISLANOVÁ, Helena. Nové trendy na globálnom a regionálnych trhoch práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 10. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Nové výzvy a prístupy ku kvalite života. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok