Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Dátové centrum obcí a miest. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Dátové centrum obcí a miest. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 5, s. 3-6.
  článok

  článok

 3. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Zákon o e-Governmente po novele. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 1, s. 3-9.
  článok

  článok

 4. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Zefektívni elektronické trhovisko verejné obstarávanie? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 2-7.
  článok

  článok

 5. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Novelou zákona o matrikách sa zavedie elektronická matrika. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 6-10.
  článok

  článok

 6. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Novelou zákona o matrikách sa zavedie elektronická matrika. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 7-8, s. 5-7.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Zefektívni elektronické trhovisko verejné obstarávanie? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 8. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Zákon o e-Governmente po novele. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 12, s. 2-6.
  článok

  článok

 9. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Zelené projekty v kontexte environmentálneho rozvoja obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 7-8, s. 21-24.
  článok

  článok

 10. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Informatizácia sa dotkla aj verejnej správy, budú dlhé rady na úradoch minulosťou? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 5, s. 8-15.
  článok

  článok