Výsledky vyhľadávania

 1. KLACKOVÁ, Martina. Robotika na ceste vzostupu. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 3-5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok

 2. HROMADA, Juraj - ŠTEFÁNIK, Andrej. Transfer technológií : inovácie a ich transfer do priemyselnej praxe. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok

 3. URÍČEK, Juraj. Smery vývoja humanoidných robotov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 12-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok

 4. GRZNÁR, Patrik - GREGOR, Milan. Návrh modelu zlepšovania podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 15-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok

 5. DULINA, Ľuboslav. Ergonómia v priemysle. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 20-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok