Výsledky vyhľadávania

  1. HODÁL, Matej. Nútené odstránenie motorového vozidla. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 9, s. 1-2.
    článok

    článok