Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flow). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 30-33. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/PREHLAD-PENAZNYCH-TOKOV-STATEMENT-OF-CASH-FLOWS-3-CAST/>
  článok

  článok

 2. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Súčasné aktivity IASB v oblasti zmien platných Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 51-54. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Sucasne-aktivity-IASB-v-oblasti-zmien-platnych-Medzinarodnych-standardov-pre-financne-vykazovanie/>
  článok

  článok

 3. RABATINOVÁ, Marcela. Darovanie osobného motorového vozidla a daň z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 63. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/>
  článok

  článok

 4. FEKETEOVÁ, Renáta. Oceňovanie, ohodnocovanie a možnosti ich uplatnenia pri vyhodnotení finančnej situácie podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 24-30. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Ocenovanie-ohodnocovanie-a-moznosti-ich-uplatnenia-pri-vyhodnoteni-financnej-situacie-podnikatelov/>
  článok

  článok

 5. PARIŠOVÁ, Renáta. Postupy konsolidácie dcérskych podnikov pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 34-38. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/>
  článok

  článok