Výsledky vyhľadávania

 1. HLADKÁ, Ľudmila. Vplyv hospodárskej krízy na ochranu vynálezov vo svete. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 3, s. 6-8. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119578/DV_3_2010.pdf>
  článok

  článok

 2. ČECHVALOVÁ, Anna. Nehmotné kultúrne dedičstvo v ére digitalizácie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 3, s. 9-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119578/DV_3_2010.pdf>
  článok

  článok

 3. KROPAJ, Marián. Právne a mimoprávne interdisciplinárne aspekty filmového diela. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 3, s. 15-19. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119578/DV_3_2010.pdf>
  článok

  článok

 4. ŽATKULIAK, Emil. Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 3, s. 22-26. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119578/DV_3_2010.pdf>
  článok

  článok