Výsledky vyhľadávania

 1. FIFEKOVÁ, Elena. Vymedzenie konvergenčného procesu. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 13-20.
  článok

  článok

 2. VINCÚR, Pavol. Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 26-30.
  článok

  článok

 3. FÜLÖP, Peter. Vývoj celkovej výkonnosti ekonomiky SR a procesu reálnej konvergencie v rokoch 1997-2008. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 31-47.
  článok

  článok

 4. HAVETTOVÁ, Miroslava. Reálna konvergencia SR k EÚ na príklade vybraných ukazovateľoch. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 48-52.
  článok

  článok

 5. KARABÍNOŠ, Stanislav. Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 82-90.
  článok

  článok

 6. SABO, Štefan. Možnosti prognózovania makroekonomickej konvergencie SR k EÚ v súvislosti so zmenami v štrukturálnej politike EÚ. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 91-98.
  článok

  článok

 7. SILANIČ, Peter. Prognóza vývoja HDP a zahraničného dopytu do roku 2011. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 98-109.
  článok

  článok

 8. FLIEGOVÁ, Jana. Prognóza vývoja HDP do roku 2013. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 110-122.
  článok

  článok

 9. MORVAY, Karol. Reálna konvergencia spojená s vnútornou diferenciáciou. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 123-133.
  článok

  článok

 10. HOŠTÁK, Martin. Protikrízové opatrenia vo vzťahu k stabilite verejných financií. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 149-156.
  článok

  článok