Výsledky vyhľadávania

  1. GOLEMBIOVSKÁ, Adriana. Prijatie spoločnej meny euro v Českej republike. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 95-105. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
    článok

    článok