Výsledky vyhľadávania

 1. ŠČEPÁN, Michal. Nejasná budúcnosť kola rokovaní WTO z Doha. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 27-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 2. GRANČAY, Martin. Letecká doprava - megatrendy 2020. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 40-48. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 3. MARTYNIV, Halina. Aktuálne otázky medzinárodného rozhodcovského konania. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 49-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 4. WEISS, Peter. Zahraničná politika a vnútroštátne orgány pre zahraničné styky. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 106-124. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 5. WOLTEMAR, Richard. K vývoju ekonomického myslenia v kontexte prírodných zdrojov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 6-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 6. JANČÍKOVÁ, Eva. Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 56-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 7. HNILIČAN, Vladimír. Charakteristika ekonomiky Chorvátska. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 64-85. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok

 8. HURNÁ, Lucia. Právne akty a systém rozhodovania o otázkach spravodlivosti a vnútorných vecí v Európskej únii. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 1, s. 86-94. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119771/MV2009-1.pdf>
  článok

  článok