Výsledky vyhľadávania

  1. CHOCHOLATÁ, Michaela. Purchasing power parity and cointegration: evidence from Latvia and Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 4, s. 344-358. VEGA 1/4652/07.
    článok

    článok