Výsledky vyhľadávania

  1. HARUMOVÁ, Anna et al. Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti. Bratislava : Iura Edition, [2008]. 496 s. Ekonómia. VEGA 1/4596/07. ISBN 978-80-8078-224-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  2. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : ako rýchlo a ľahko ohodnotiť podnik. Bratislava : KARTPRINT, 2005. 280 s. ISBN 80-88870-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 5, prezenčne 4]