Výsledky vyhľadávania

 1. HOLÚBEK, Tomáš. Vplyv hospodárskej krízy na manažment podnikateľských subjektov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 6-11. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 2. HORVÁTOVÁ, Lucia. Hospodárska kríza a podpora malých a stredných podnikov v SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 14-16. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 3. KUBASÁKOVÁ, Iveta - IVÁNKOVÁ, Katarína. Daňové riziká v spoločnostiach na celom svete. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 25-26. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 4. KUČÁK, Marek. Vplyv hospodárskej krízy na automobilový priemysel Slovenska. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 27-29. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 5. MAJEROVÁ, Jana. Oddlženie ako možný spôsob riešenia nepriaznivej sociálnej situácie dlžníka, ktorý sa ocitol v úpadku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 30-36. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 6. TICHÝ, Miroslav. Právna ochrana zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní v súvislosti s hospodárskou krízou. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 52-56. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 7. TULEJOVÁ, Lucia - KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom flexibilných modelov organizácie pracovného času. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 57-61. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 8. ZUZČÁK, Peter - ŠTOFKOVÁ, Katarína. Potenciálne riziká podnikateľských subjektov v Slovenskej republike v období hospodárskej krízy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 66-68. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 9. KARAFOVÁ, Petra. Rating a svetová ekonomická kríza. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 17-21. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok

 10. KICOVÁ, Eva. Finančné deriváty v SR v súvislosti s hospodárskou krízou. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 22-24. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok