Výsledky vyhľadávania

 1. HULMANOVÁ, Margita. Európska dimenzia riešenia problematiky rómskej minority. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 77-88. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 2. GRANČAY, Martin. Uprednostňovanie domácich výrobcov v medzinárodnom civilnom letectve. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 35-58. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 3. SZIKOROVÁ, Nóra. O zmenách v čínsko - severokórejských vzťahoch v 21. storočí. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 89-101. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 4. NOVOSADOVÁ, Veronika. Hospodársky vývoj Nikaraguy po roku 1990. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 147-155. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 5. MOJŽIŠOVÁ, Lucia. Problémy spojené s implementáciou environmentálnej daňovej reformy. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 128-135. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 6. REŤKOVSKÝ, Peter. O vývoji povstaleckých skupín v Kolumbii. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 136-146. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 7. BILLÝ, Ľubomír. Migranti v Českej republike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 102-112. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 8. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Spor o sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a jeho vplyv na medzinárodné využitie rieky Dunaj. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 113-119. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 9. ČERNOTA, Mikuláš. Medzinárodné aspekty environmentálnej migrácie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 120-127. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍKOVÁ, Michaela. Protirečivosť humanitárnych intervencií v teórii a praxi. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 156-166. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok