Výsledky vyhľadávania

 1. COHEN, Elie. Nový protekcionizmus v EÚ - dokedy a načo? : ako zastaviť západoeurópskych hospodárskych nacionalistov. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 2. PERSAUD, Avinash. Prečo si treba brať na mušku veľké banky : niektorí zle odhadli riziko, iní odhadli zle tých, čo odhadovali riziko. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s.16-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 3. ZBORAYOVÁ, Dagmar. Konferencia management pohľadávok 2010 : predvídaví podnikatelia sa nenechajú dobehnúť neuhradenými faktúrami. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 4. FIGEĽ, Ján. Výstavba diaľnic si vyžaduje zodpovednosť : najdôležitejšími prioritami sú bezpečnosť a kvalita. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 5. NEMEČEK, Miloš - FILIN, Juraj. Ukrajina si cení podporu Slovenska jej európskym ambíciám : novým veľvyslancom v SR je bývalý guvernér Zakarpatskej oblasti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 46-47. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 6. ŠKUTKOVÁ, Jana. Ako podnikať na internete : reagujte promtne, poskytujte dobré rady, budujte si u klientov dôveru. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 76. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 7. ZEMAN, Michal. Ako si účinne zabezpečiť pohľadávky : významné zabezpečovacie zmluvné inštitúty: banková záruka. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 24-26. Dostupné na : <http://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 8. ZÁBOJNÍK, Juraj. Najslabším článkom bezpečnosti firiem sú zamestnanci : nehrozí aj vám únik informácií a útok metódami sociálneho inžinierstva? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 28-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 9. KIMOVÁ, Rosalyn. Práva duševného vlastníctva a Čína : rýchly sprievodca pravidlami, stratégiami a úskaliami. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 32-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 10. NEMEČEK, Miloš. Bratislavský kraj a eurofondy : menšie cezhraničné projekty otvárajú priestor pre veľké investície. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s.44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok