Výsledky vyhľadávania

  1. TOPOR, Stanislav. Sociálny kapitál ako faktor rozvoja. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 2/3, s. 4-10. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123122/casopis 02-2010.pdf>
    článok

    článok

  2. TOPOR, Stanislav. Životné prostredie ako faktor rozvoja. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 2/3, s. 22-31. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123122/casopis 02-2010.pdf>
    článok

    článok