Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Ivana - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Základné teórie a úrovne leadershipu uplatňované v manažérskej praxi. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 241-253.
  článok

  článok

 2. KOKLES, Mojmír - HAMRANOVÁ, Anna - ROMANOVÁ, Anita. Business intelligence ako nástroj na získavanie znalostí. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 277-290.
  článok

  článok

 3. HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Budovanie konkurenčnej výhody v dynamickom a zložitom podnikateľskom prostredí. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 254-264.
  článok

  článok

 4. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Úloha majetkových daní pri financovaní miest, obcí a regiónov Slovenskej republiky. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 303-316.
  článok

  článok

 5. TOKÁROVÁ, Mária. Politika ochrany hospodárskej súťaže v Európskej únii v čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy so zameraním na štátnu pomoc. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 691-704. VEGA 1/0605/08, VEGA 1/0414/09.
  článok

  článok

 6. MAJTÁNOVÁ, Anna - MAJTÁN, Štefan. Outsourcing ako všeobecne uplatniteľná manažérska metóda. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 344-356.
  článok

  článok

 7. PRIEČKOVÁ, Katarína. Dôležitosť a špecifiká manažérskej funkcie vo verejnej správe. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 534-540.
  článok

  článok

 8. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Globalizácia a miesto environmentálnej politiky v tomto procese. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 564-570.
  článok

  článok

 9. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena. Dlhodobý vývoj malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a perspektívy ich rozvoja. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 639-646.
  článok

  článok

 10. HANÁK, Róbert. Expert differences in setting cues for personnel selection. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 233-240.
  článok

  článok