Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Počúvanie s porozumením v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 35-42.
  článok

  článok

 2. MCCULLOUGH, Paul. Erasmus, the good, the bad and the future. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 75-79.
  článok

  článok

 3. STRADIOTOVÁ, Eva. Rozširovanie a prehlbovanie slovnej zásoby. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 88-96.
  článok

  článok

 4. SMOLEŇOVÁ, Elena. K otázkam expanzie a redukcie v ekonomickej terminológii v taliančine. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 104-112.
  článok

  článok

 5. KUNOVSKÁ, Ingrid. Sociolingvistika - jej vývoj a obsah. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 43-49.
  článok

  článok

 6. KURDELOVÁ, Ľubica - MEĽSITOVÁ, Jolana. Využitie semestrálnych prác vo vyučovacom procese odborného anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 60-65.
  článok

  článok

 7. MRÁZOVÁ, Mária. Pluricentrizmus nemeckého jazyka a princípy didaktiky nemeckého jazyka ako pluricentrického jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 97-103.
  článok

  článok

 8. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - RUSIŇÁK, Peter. Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 127-159.
  článok

  článok

 9. ADAMCOVÁ, Lívia. Kurzes Linguistisches Propädeutikum zum Begriff "Sprache" und "Sprachwissenschaft". In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 6-14.
  článok

  článok

 10. MCCULLOUGH, Paul. Eight reasons for not forcing teachers to do research and publish and eight steps to becoming a successful researcher andpublisher. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 80-87.
  článok

  článok