Výsledky vyhľadávania

  1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Podnik a podnikanie. 3. dopln. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2009. 207 s. [10 AH]. ISBN 978-80-89393-13-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  2. HRVOĽOVÁ, Božena - NINČÁKOVÁ, Lucia - VAVROVÁ, Katarína. Analýza finančných trhov. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Sprint, 2006. 561 s. ISBN 80-89085-59-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 10, prezenčne 10]