Výsledky vyhľadávania

 1. CÁR, Mikuláš. Energetika a otázky vývoja cien energií na Slovensku v posledných rokoch. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 2-7.
  článok

  článok

 2. Vývoj na domácich finančných trhoch v priebehu roku 2006. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 11-14.
  článok

  článok

 3. KÁTRIK, Ladislav. Jubileum Registra bankových úverov a záruk v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 15-16.
  článok

  článok

 4. VLNKOVÁ, Milada. Hotovostný peňažný obeh v Slovenskej republike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 8-10.
  článok

  článok

 5. DONOVALOVÁ, Alexandra. Zhodnotenie kontraktov futures z hľadiska kreditného rizika. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 27-30.
  článok

  článok

 6. HALUŠKA, Ján. Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v rokoch 1996-2006. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 17-20.
  článok

  článok

 7. CHOVANOVÁ, Adriana. Kontrolné a regulačné inštitúcie dohliadajúce na finančný trh v Európe. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Jún 2007, roč. 15, č. 6, s. 21-26.
  článok

  článok

 8. HRČKA, Štefan. Generálny zákon o zavedení eura. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Máj 2007, roč. 15, č. 5, s. 2.
  článok

  článok

 9. CÁR, Mikuláš. Energetika a otázky vývoja cien energií na Slovensku v posledných rokoch. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Máj 2007, roč. 15, č. 5, s. 7-10.
  článok

  článok

 10. LINTNER, Viktor - RYCHTÁRIK, Štefan. Stresové testovanie rizika poklesu cien nehnuteľností v slovenskom bankovom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Máj 2007, roč. 15, č. 5, s. 3-6.
  článok

  článok