Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁK, Matej. Biomasa-zdroj energie a nové možnosti rozvoja vidieka. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 4, s. 49-56.
  článok

  článok

 2. PACÁKOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Generalized lambda distributions of household´s incomes. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 1, s. 98-107.
  článok

  článok

 3. PACÁKOVÁ, Viera. Modelovanie a simulácia rizík v neživotnom prostredí. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 3, s. 109-121.
  článok

  článok

 4. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - HRNČIAROVÁ, Ľubica. Využitie poistnej matematiky v zdravotnom a nemocenskom poistení. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 3, s. 97-103.
  článok

  článok