Výsledky vyhľadávania

  1. MIŠÚNOVÁ, Ema. Národné parky Kene a ich význam pre cestovný ruch. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2007. ISSN 1335-9258, 2007, roč. 15, č. 2, s. 48-53.
    článok

    článok