Výsledky vyhľadávania

  1. PLECENIKOVÁ, Iveta - KMEŤOVÁ, Jitka - DOLGOŠOVÁ, Jana. Budovanie súborov autorít v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave. In ITlib : informačné technológie a knižnice. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2007. ISSN 1335-793X, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-45.
    článok

    článok