Výsledky vyhľadávania

 1. SEVERA, František. TAO riadenia informačných projektov - modelovanie a monitorovanie ich životného cyklu. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 2, s. 18-28.
  článok

  článok

 2. KAŠŠOVIC, Vratko. Manažment podnikania-praktické problémy-prax : Corporate governance-význam dobrej správy pre rozvoj spoločnosti. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 2, s. 29-43.
  článok

  článok

 3. DRÁBIK, Ladislav. Orientačné meranie možného vplyvu zmeny výmenného kurzu na vybrané ekonomické ukazovatele obchodnej spoločnosti. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 2, s. 57-66.
  článok

  článok

 4. MOLNÁROVÁ, Miloslava. Výhľady socio-ekonomického rozvoja EÚ v kontexte nového programového obdobia 2007-2013. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 4, s. 61-68.
  článok

  článok

 5. ŠIMKOVÁ, Helena. Konflikty na pracovisku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 3, s. 19-24.
  článok

  článok

 6. MATERÁK, Milan. Virtuálne siete z pohľadu outsourcingu a offshoringu. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 3, s. 25-33.
  článok

  článok

 7. PAULOVÁ, Iveta. Aplikácia modelu CAF vo verejnej správe SR. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 3, s. 44-49.
  článok

  článok

 8. SEVERA, František. Verejná správa ako podnikateľský subjekt. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 3, s. 50-56.
  článok

  článok

 9. PILÍK, Michal. Elektronické formy marketingu využitelné při řízení firem ve 21. století. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 4, s. 16-23.
  článok

  článok

 10. PORVAZNÍK, Ján. Sociálna zrelosť manažérov-rozhodujúci pilier ich kompetentnosti. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2007. ISSN 1337-0510, 2007, roč. 2, č. 4, s. 8-15.
  článok

  článok