Výsledky vyhľadávania

 1. ELIÁŠ, Pavol. Biodiverzita - predstava a jej uplatnenie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 1, s. 5-12.
  článok

  článok

 2. HUDEKOVÁ, Zuzana. Udržateľný rozvoj a kvalita životného prostredia miest. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 5, s. 269-274.
  článok

  článok

 3. LAPIN, Milan. Klimatické zmeny a ich možné dôsledky v mestách. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 5, s. 240-244.
  článok

  článok

 4. HRNČIAROVÁ, Tatiana. Optimálny rozvoj Bratislavy z hľadiska zachovania diverzity krajiny. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 5, s. 254-264.
  článok

  článok

 5. BOHÁČ, Jaroslav - MOUDRÝ, Jan - DESETOVÁ, Libuše. Biodiverzita a zemědělství. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 1, s. 24-29.
  článok

  článok

 6. HALADA, Ľuboš. Biodiverzita poľnohospodárskej krajiny na Slovensku. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 1, s. 30-34.
  článok

  článok

 7. KOZOVÁ, Mária. Prínos krajinnej ekológie k metodike hodnotenia environmentálnych vplyvov. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 3, s. 135-141.
  článok

  článok

 8. HUBA, Mikuláš. Medzníky starostlivosti o životné prostredie a udržateľný rozvoj na pôde OSN (s dôrazom na Summit Zeme). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 4, s. 178-183.
  článok

  článok

 9. KANIANSKA, Radoslava. Integrácia environmentálnej a ekonomickej politiky a metóda jej hodnotenia. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 4, s. 203-205.
  článok

  článok

 10. GREGOR, Jozef. Životné prostredie v mestách v kontexte s aktivitami Európskej únie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 5, s. 229-232.
  článok

  článok