Výsledky vyhľadávania

 1. KÓŠOVÁ, Mária. Štatistická gramotnosť v súvislosti s polopravdami a zavádzajúcimi vyjadreniami v štatistike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 80-84. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0130036/fss0211.pdf>
  článok

  článok

 2. OBTULOVIČ, Peter - POLÁKOVÁ, Zuzana. Zmeny vo vývoji evidovanej miery nezamestnanosti v Nitrianskom kraji. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 124-128. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0130036/fss0211.pdf>
  článok

  článok

 3. PÁNIK, Miroslav. Prognóza vývoja priemerných cien bytov v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 138-143. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0130036/fss0211.pdf>
  článok

  článok

 4. IŽARÍKOVÁ, Gabriela - OLEKŠÁKOVÁ, Denisa. Porovnanie miery nezamestnanosti v Košickom regióne a v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 70-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0130036/fss0211.pdf>
  článok

  článok

 5. POLÁKOVÁ, Zuzana. Analýza a komparácia demografického vývoja rómskej populácie vo vybraných regiónoch SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 150-154. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0130036/fss0211.pdf>
  článok

  článok

 6. CHAJDIAK, Jozef - VĚNTUSOVÁ, Kateřina. Vývoj tržieb v potravinárskom priemysle SR v období 2000 až 2010. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 59-64. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0130036/fss0211.pdf>
  článok

  článok

 7. STEHLÍKOVÁ, Beáta - MARKECHOVÁ, Dagmar. Štatistika - vstupná brána poznania. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 171-173.
  článok

  článok

 8. BALAJTY, Martin - BOĎA, Martin. Aplikácia metód viackriteriálneho hodnotenia pri skúmaní vplyvu ekonomicko-právnych aspektov na zakladanie nadnárodných obchodných spoločností v Európskej únii. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 14-18.
  článok

  článok

 9. BOĎA, Martin - ROHÁČOVÁ, Viera. K validite výsledkov obalovej analýzy dát pri meraní technickej efektívnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 2, s. 31-36.
  článok

  článok