Výsledky vyhľadávania

 1. KLINKA, Tomáš. Chránené zemepisné označenie, chránené označenie pôvodu vs. ochranná známka, ochranná známka Spoločenstva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 4, s. 9-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0144872/DV_1104.pdf>
  článok

  článok


 2. BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 4, s. 14-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0144872/DV_1104.pdf>
  článok

  článok


 3. ŽATKULIAK, Emil. Spoločne proti falšovaniu. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 4, s. 21-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0144872/DV_1104.pdf>
  článok

  článok