Výsledky vyhľadávania

  1. PAVLÍKOVÁ, Monika. Zvyšovanie dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2012. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2011. ISSN 1337-9844, 2011, č. 12, s. [1-5]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146906/Sociálne+poistenie+12_2011.pdf>
    článok

    článok


  2. CVIKOVÁ, Katarína. Ako si uplatniť dávku v materstve, ak je Váš ošetrujúci lekár v zahraničí? In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2011. ISSN 1337-9844, 2011, č. 12, s. [8-10]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146906/Sociálne+poistenie+12_2011.pdf>
    článok

    článok