Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhláška č. 251/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 60-73.
  článok

  článok


 2. Komentár k vyhláške MPSVaR SR č. 251/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 74-80.
  článok

  článok


 3. Vyhláška č. 246/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 81-86.
  článok

  článok


 4. Vyhláška č. 240/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 87.
  článok

  článok


 5. Komentáre k vyhláškam MS SR č. 246/2008 Z.z. a NBS č. 240/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 88-89.
  článok

  článok


 6. Vyhláška č. 247/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 90-93.
  článok

  článok


 7. Komentár k vyhláške MZ SR č. 247/2008 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 94-95.
  článok

  článok


 8. JAROŠOVÁ, Beáta. Uvádzanie cien s DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 125-132.
  článok

  článok


 9. HORVÁTHOVÁ, Mária. Duálne zobrazovanie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 13, s. 162-176.
  článok

  článok


 10. MASTIHUBOVÁ, Petronela. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISSN 1335-0897, 2008, č. 14, s. 89-93.
  článok

  článok