Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Agneša. Výmena informácií podľa Dohody o technických prekážkach obchodu Svetovej obchodnej organizácie. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, 2008, roč. 14, č. 2-3, s. 24-25.
  článok

  článok


 2. MARSOVÁ, Eva. Súbor noriem na recyklované plasty prispeje k lepšiemu zhodnocovaniu odpadu z plastov. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, 2008, roč. 14, č. 2-3, s. 21-22.
  článok

  článok


 3. SLÁDKOVÁ, Nadežda. STN EN ISO 22716 pomôže výrobcom vyrábať bezpečné kozmetické výrobky. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, 2008, roč. 14, č. 2-3, s. 23.
  článok

  článok


 4. HRAŠKA, Jozef. Metodiky hodnotenia trvalo udržateľných budov. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, Október - december 2008, roč. 14, č. 4, s. 7-10.
  článok

  článok


 5. SLÁDKOVÁ, Nadežda. Tvorba normy ISO 26000 je iniciatívou medzinárodnej organizácie ISO a jej príspevkom k spoločenskej zodpovednosti. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, Október - december 2008, roč. 14, č. 4, s. 22-24.
  článok

  článok


 6. SEKEREŠOVÁ, Drahomíra. Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 a OHSAS 18002. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, 2008, roč. 14, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok


 7. KOVÁČIKOVÁ, Tatiana - FRANCISCI, Cyril. ETSI a technické normy svetovej triedy. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, 2008, roč. 14, č. 1, s. 28-30.
  článok

  článok