Výsledky vyhľadávania

 1. MRVA, Jaroslav. Príprava na Euro v mestách, obciach a ich ROPO - ekonomická oblasť a informačné systémy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 8, s. 4-9.
  článok

  článok

 2. MRVA, Jaroslav. Povinnosti obcí a ich ROPO po zavedení eura. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 9, s. 2-7.
  článok

  článok

 3. VEVERKOVÁ, Ingrid. Ozdravný režim a nútená správa obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 9, s. 7-10.
  článok

  článok

 4. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Obce a komunálne odpady. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 9, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami ROPO a obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 1, s. 13-15.
  článok

  článok

 6. THURZOVÁ, Marta. Pracovnoprávne postavenie zamestnancov v samospráve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok

 7. LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže orgánmi verejnej moci. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 1, s. 25-30.
  článok

  článok

 8. VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami ROPO a obci. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 2, s. 17-20.
  článok

  článok

 9. ČAPKOVÁ, Soňa. Rozpočtová kontrola - významná zložka finančného manažmentu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 2, s. 15-16.
  článok

  článok

 10. MRVA, Jaroslav. Zavedenie eura v mestách, obciach a nimi zriadených ROPO. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 3, s. 1,29-30.
  článok

  článok