Výsledky vyhľadávania

 1. MRVA, Jaroslav. Zavedenie eura v mestách, obciach a nimi zriadených ROPO. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 3, s. 1,29-30.
  článok

  článok

 2. HODÁL, Matej. PPP a financovanie obecných potrieb - úvod do problematiky. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 3, s. 2-4.
  článok

  článok

 3. VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami ROPO a obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 3, s. 4-7.
  článok

  článok

 4. MÚČKOVÁ, Beata. Súdne preskúmanie rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 6, s. 16-21.
  článok

  článok

 5. THURZOVÁ, Marta. Skončenie pracovného pomeru po ostatnej novele Zákonníka práce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 6, s. 25-31.
  článok

  článok

 6. THURZOVÁ, Marta. Skončenie pracovného pomeru po ostatnej novele Zákonníka práce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 7, s. 18-22.
  článok

  článok

 7. MRVA, Jaroslav. Príprava na euro v mestách, obciach a ich ROPO - aktuálne úlohy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 7, s. 1-6.
  článok

  článok

 8. VEVERKOVÁ, Ingrid. Systém a realizácia finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 7, s. 6-11.
  článok

  článok

 9. WÁCLAVOVÁ, Linda. Zodpovednosť starostov obcí a primátorov miest za spôsobenú škodu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 7, s. 22-27.
  článok

  článok

 10. MRVA, Jaroslav. Duálne zobrazovanie - povinnosť miest, obcí a ich rozpočtových a príspevkových organizácií. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 4, s. 1-3.
  článok

  článok