Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNĚNKO, Tomáš. New Public Management - praktické skúsenosti územnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 2, s. 1-2.
  článok

  článok

 2. KOZOVSKÝ, Dušan. Využitie verejno-súkromných partnerstiev v praxi obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 5, s. 6-10.
  článok

  článok

 3. KOZOVSKÝ, Dušan. Využitie verejno-súkromných partnerstiev v praxi obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 6, s. 5-9.
  článok

  článok

 4. KOZOVSKÝ, Dušan. Využitie verejno-súkromných partnerstiev v praxi obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 6, s. 5-9.
  článok

  článok