Výsledky vyhľadávania

 1. AKHMETOV, Bachytžan Sražatdinovič et al. Model decision rules to detect anomalies in information system. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2016. ISSN 1338-6468, 2016, roč. 5, č. 1, s. 126-136.
  článok

  článok


 2. ČIČKOVÁ, Zuzana. Solving time constrainde routing problems by exact and alternative approach. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 32-47. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>
  článok

  článok


 3. MUKAPIL, K. et al. Biometric methods of information protection. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 58-80. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>
  článok

  článok


 4. ANDRÁŠIK, Ladislav. IT&CI assistance gain high knowledge in economics. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 1, s. 3-20. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195112/2014_01_ita.pdf>
  článok

  článok


 5. DRÁB, Radovan et al. Tvorba trust building performance indexu a jeho aplikácia na vybrané elektronické trhy. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 3, s. 4-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182136/2013_03_ita.pdf>
  článok

  článok


 6. ANDRÁŠIK, Ladislav. Jednoduché aplikácie IT/CI produktov v ekonomickej edukačnej sieti. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 4-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177621/2013_01_ita.pdf>
  článok

  článok


 7. BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Modelový aspekt analýzy ekonomických procesov podniku a metódy riešenia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 31-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177621/2013_01_ita.pdf>
  článok

  článok


 8. PITTNER, Ján. Návrh hybridného algoritmus umiestňovania dvojrozmerných útvarov na prepravnú plochu. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 43-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177621/2013_01_ita.pdf>
  článok

  článok


 9. BREZINA, Ivan. Rôzne prístupy k analýze portfólia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 56-64. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177621/2013_01_ita.pdf>
  článok

  článok


 10. GAVUROVÁ, Beáta - HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal. Informačné aspekty systémov riadenia v podnikovej praxi. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2012. ISSN 1338-6468, 2012, č. 2, s. 4-22. VEGA 1/1071/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177620/2012_02_ita.pdf>
  článok

  článok