Výsledky vyhľadávania

  1. REMEŇOVÁ, Katarína. Aspekty rozhodovacieho procesu lídrov spoločností pôsobiacich v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-8]. PMV 2318162.
    článok

    článok


  2. HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Poznatky o strategickej kontrole ako súčasti procesu strategického riadenia. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 324-332.
    článok

    článok