Výsledky vyhľadávania

  1. RYBÁROVÁ, Daniela - GRISÁKOVÁ, Nora. Podnikateľské riziko. Bratislava : Iura Edition, 2010. 179 s. [10,12 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0657/10. ISBN 978-80-8078-377-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
  2. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Prepracovanie kapitol Ľ. Kalafutovej: Elena Moravčíková. 6. rozšír. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 385 s. ISBN 978-80-89085-99-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]
  3. MAJTÁN, Štefan et al. Odbytová stratégia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 289 s. ISBN 978-80-225-2252-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 15, prezenčne 2]
  4. NEUMANNOVÁ, Anna. Podniková diagnostika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 112 s. ISBN 978-80-225-2426-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  5. SLÁVIK, Štefan. Strategický manažment. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0. [Počet ex. : 58, z toho voľných 49, prezenčne 1]