Výsledky vyhľadávania

 1. PORHAJAŠ, Viktor - BIELIK, Peter - ADAMIČKOVÁ, Izabela. Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 5-10. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok

 2. KUČERA, Milan - REPOVSKÝ, Anton - FIĽA, Milan. Analýza bezpečnosti informačných systémov - súčasný stav v podmienkach agrorezortu na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 11-14. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok

 3. BALOGHOVÁ, Beatrix - HACHEROVÁ, Žofia. Determinanty majetkovej a kapitálovej štruktúry podnikov agrorezortu. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 15-19. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok

 4. SMUTKA, Luboš - SVATOŠ, Miroslav. Development and position of agrarian foreign trade of the "Visegrad four" countries. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 29-40. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  článok

  článok

 5. MURA, Ladislav. Internacionalizácia podnikania malých a stredných podnikov. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 55-57. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  článok

  článok

 6. SERENČÉŠ, Peter - TÓTH, Marián - ČIERNA, Zuzana. Dotácie v poľnohospodárstve a ich vplyv na výsledok hospodárenia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 1-5. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok

 7. MACIEJCZAK, Mariusz. Implementation of triple helix model for development of the agriculture-based bioeconomy on the example of GMO applications. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 19-22. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok

 8. JAVORSKA, Tatiana. Economic analysis of small business activities in agrarian production. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 23-26. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok

 9. GAŠPARÍKOVÁ, Veronika - NAGYOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 45-50. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  článok

  článok

 10. MINÁROVÁ, Martina - KAPSDORFEROVÁ, Zuzana. Znalosť systému Balanced Scorecard v strategickom riadení podnikov na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 50-54. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  článok

  článok