Výsledky vyhľadávania

 1. ŘEHOŘ, Petr. Manažer a asertivní komunikace. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 68-71. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok


 2. PECH, Martin. Koučování a emoční inteligence. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 72-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok


 3. MOLEK, Jan. Sociální služby - trendy a aktuální problémy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s.90-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok


 4. SMOLOVÁ, Jaroslava. Logistická metrika využívaná pro vyhodnocování procesu dopravy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 39-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok


 5. PECH, Martin. Úrovně podnikové kultury v Scheinově modelu. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 45-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok


 6. BŘEZINOVÁ, Monika. Míra akceptace mobile marketingu v české společnosti. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 55-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok


 7. MOLEK, Jan. Marketing a sociální služby. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 60-68. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok


 8. ŘEHOŘ, Petr. Mentoring - komunikace ve vzdělávání v rámci pracovního procesu. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 69-72. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok


 9. BARTOŠ, Michael - KUŠOVÁ, Drahomíra - TĚŠITEL, Jan. Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 103-108. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok


 10. STRNAD, Štěpán. Hospodářský a politický význam zámořských území Evropské unie. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 73-80. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok