Výsledky vyhľadávania

 1. SMOLOVÁ, Jaroslava. Sítě a zapojování do sítí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 39-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 2. KANTNEROVÁ, Liběna. Phishing. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 50-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 3. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 61-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 4. ŘEHOŘ, Petr. Manažer a asertivní komunikace. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 68-71. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 5. PECH, Martin. Koučování a emoční inteligence. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 72-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 6. MOLEK, Jan. Sociální služby - trendy a aktuální problémy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s.90-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 7. SMOLOVÁ, Jaroslava. Logistická metrika využívaná pro vyhodnocování procesu dopravy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 39-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok

 8. PECH, Martin. Úrovně podnikové kultury v Scheinově modelu. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 45-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok

 9. BŘEZINOVÁ, Monika. Míra akceptace mobile marketingu v české společnosti. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 55-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok

 10. MOLEK, Jan. Marketing a sociální služby. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 60-68. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok