Výsledky vyhľadávania

 1. GERTLER, Ľubomíra. [The Banker's handbook on credit risk. Implementing Basel II.]. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 119-120. Recenzia na: The Banker's handbook on credit risk. Implementing Basel II. / Morton Glantz, Johnathan Mun. - USA : Elsevier Academic Press, 2008. - ISBN 978-0-12-373666-6. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 2. GERTLER, Ľubomíra. [Determinanty kreovania mediálnej kultúry]. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 154-155. Recenzia na: Determinanty kreovania mediálnej kultúry / Hana Pravdová. - Trnava : FKM UCM, 2009. - ISBN 978-80-8105-113-5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok

 3. HESKOVÁ, Marie - LIESKOVSKÁ, Vanda. Vývojové změny obchodu z pohledu teorií obchodu. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 23-29. MŠMT MSM 6007665806. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok

 4. GERTLER, Ľubomíra. Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v marketingu" : Úloha marketingu v čase hospodárskej krízy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 168-169. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok