Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 44  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_cat 0164849 xpca^"
 1. MUCHOVÁ, Eva. Svetová finančná a hospodárska kríza. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 58-69. VEGA 1/0561/09. 1/0561/09, VEGA, Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura.
  článok

  článok

 2. PINDA, Ľudovít. [Solventnosť - nové trendy v riadení poisťovní]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 140-142. Recenzia na: Solventnosť - nové trendy v riadení poisťovní / Majtánová, A., Vachálková, I. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-261-0.
  článok

  článok

 3. CHOVANCOVÁ, Božena - KLIMIKOVÁ, Mária. Stratégie investovania v čase krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 70-79 [ 0,6 AH ].
  článok

  článok

 4. SIVÁK, Rudolf - MIKÓCZIOVÁ, Jana. Zdroje financovania investícií podnikov v Slovenskej republike v porovnaní s krajinami OECD. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 5-15. VEGA 1/0797/08.
  článok

  článok

 5. VALIŠOVÁ, Daša - KITOVÁ, Denisa. Výnosnosť investícií do vzdelania a ich odhad prostredníctvom čistej súčasnej hodnoty v prístupe OECD. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 26-39.
  článok

  článok

 6. CHOVANCOVÁ, Božena - KLIMIKOVÁ, Mária. Stratégie investovania v čase krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 70-79.
  článok

  článok

 7. HUSÁKOVÁ, Mária - RIEVAJOVÁ, Eva. Teoretické a praktické aspekty migrácie pracovnej sily. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 80-88. VEGA 1/0414/09. 1/0414/09, VEGA, Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike.
  článok

  článok

 8. HOLKOVÁ, Vieroslava - LALUHA, Ivan. Nerovnosti kvality života domácností Slovenskej republiky z pohľadu ich spotreby. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 89-102. VEGA 1/0608/08. 1/0608/08, VEGA, Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach.
  článok

  článok

 9. BELIČKOVÁ, Kornélia - MAŠTALÍR, Martin - BUKOVOVÁ, Sylvia. Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 103-112.
  článok

  článok

 10. LUKÁČIK, Ján - MARČAN, Peter. Vybrané opatrenia energetickej politiky v čase hospodárskej krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 113-120.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.