Výsledky vyhľadávania

 1. BLAŽO, Ondrej. Rule of reason, pridružené obmedzenia a systém výnimiek v prípade dohôd obmedzujúcich súťaž v európskom a slovenskom práve. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 17-81. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168740/AFI_UC_XXX.pdf>
  článok

  článok


 2. CIBULKA, Ľubor. Vývoj postavenia prezidenta v ústavnom systéme Slovenskej republiky (v kontexte zmien Ústavy Slovenskej republiky). In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 82-122. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168740/AFI_UC_XXX.pdf>
  článok

  článok


 3. ĎURIŠ, Michal. Voľný pohyb súdnych rozhodnutí v Európskej únii – európske konanie o platobnom rozkaze. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 138-148. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168740/AFI_UC_XXX.pdf>
  článok

  článok


 4. CHOVANCOVÁ, Jarmila. K niektorým princípom právneho štátu. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 149-162. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168740/AFI_UC_XXX.pdf>
  článok

  článok


 5. MACKOVÁ, Zuzana. Zakladatelia sociálnej politiky. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 163-181. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168740/AFI_UC_XXX.pdf>
  článok

  článok


 6. VRŠANSKÝ, Peter. Medzinárodnoprávne aspekty Ústavy Slovenskej republiky. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 204-215. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168740/AFI_UC_XXX.pdf>
  článok

  článok


 7. VRŠANSKÝ, Peter. Medzinárodnopolitické a právne aspekty uznania Republiky Kosovo. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISSN 1336-6912, 2012, t. 31, č. 1, s. 216-225.
  článok

  článok