Výsledky vyhľadávania

 1. AMBRA, Tomáš et al. Aktuálny vývoj v oblasti európskej regulácie finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 2-7.
  článok

  článok


 2. ŠUJAN, Rudolf. Činnosť Fondu ochrany vkladov a aktuálne legislatívne zmeny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok


 3. ČUNDERLÍK, Ľubomír - ŠIMKOVIČ, Martin. Investovanie na kapitálovom trhu prostredníctvom dohliadaných subjektov v zákonoch regulujúcich kapitálový trh. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 10-14.
  článok

  článok


 4. CHRENKOVÁ, Jana. IPO ako príležitosť pre slovenské firmy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 15-17.
  článok

  článok


 5. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Kolektívne investovanie de lege lata v Slovenskej republike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok


 6. MARUCHNIČ, Ján. Finančné deriváty ako investičné nástoje finančného trhu : (vybrané ekonomicko-právne charakteristiky). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 20-24.
  článok

  článok


 7. JÁNOŠÍK, Peter. Medzinárodná investičná pozícia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 25-28.
  článok

  článok


 8. MACHÁČEK, Karol - KADAROVÁ, Miroslava. Štatistika ostatných finančných sprostredkovateľov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Apríl 2010, roč. 18, č. 4, s. 11-13.
  článok

  článok


 9. EDER, Tomáš. Štatistika cenných papierov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Apríl 2010, roč. 18, č. 4, s. 14-15.
  článok

  článok


 10. SULÍKOVÁ, Janka. Štatistika poisťovní, kapitálového trhu a dôchodkového sporenia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Apríl 2010, roč. 18, č. 4, s. 16-18.
  článok

  článok